Tinh chất Tiêu Trĩ

390,000 

Tinh chất tiêu trĩ sau 7 ngày không còn cảm giác đau đớn khi búi trĩ bị viêm, trĩ sa, đi ngoài ra máu, cảm giác đau nóng rát