Người bị đau thần kinh tọa có nên đi bộ hay không?