Người bị đau thần kinh tọa có nên đi bộ hay không? | Bà Tư Châu

Người bị đau thần kinh tọa có nên đi bộ hay không?