Nhìn lại chặng đường chống chọi với căn bệnh thần kinh tọa của thương binh Phạm Hữu Tra