Nhìn lại chặng đường chống chọi với căn bệnh thần kinh tọa của thương binh Phạm Hữu Tra

Nhìn lại chặng đường chống chọi với căn bệnh thần kinh tọa của thương binh Phạm Hữu Tra