Người mắc bệnh Thoát vị đĩa đệm nên ăn gì?

Người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nên ăn gì?