Bị đau khớp gối có nên đi bộ hay chạy bộ không? - Bà Tư Châu

Bị đau khớp gối có nên đi bộ hay chạy bộ không?