Cảnh báo nguy hiểm chứng rối loạn thần kinh thực vật ở người bị thoát vị đĩa đệm