Dùng muối ăn đánh bay triệu chứng bệnh phong thấp chỉ sau 1 tháng