Uống rượu thuốc có thật sự chữa khỏi thoái hóa đốt sống cổ?