Khóa học

Đào tạo bấm huyệt – Lớp đào tạo ngắn hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh

đào tạo bấm huyệt chiêu sinh tháng 10

Đào tạo bấm huyệt ngắn hạn cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên nhưng vẫn phải đảm bảo kiến thức và kỹ năng trong kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Bà Tư Châu liên kết với trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học và liên kết với các bác sĩ Y Học Cổ Truyền…