[THÔNG BÁO] Nhận diện thương hiệu mới Bà Tư Châu

Những giá trị mục tiêu mà Bà Tư Châu muốn mang lại đến toàn thể khách hàng của mình.
Lấy Tâm Phúc làm Kim Chỉ Nam❤
Giữ Tâm Phúc thanh khiết như Hoa💧
Tâm Phúc như Hoa Sen🌸
Hoa Liên cùng Tâm Phúc❤
Avatar Facebook: