Chi nhánh Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Quận 10

Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội đã đến thăm và trao quyết định Chi nhánh Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Quận 10 vào tháng 11 năm 2020 có địa chỉ tại 355/4D Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhanh Giao duc cham soc suc khoe cong dong tai Quan 10

Chi nhanh Giao duc cham soc suc khoe cong dong tai Quan 10

Chi nhánh Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội tại Quận 10 TP.HCM có chức năng & nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp các tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán bộ có năng lực – kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai sản phẩm phục vụ công tác giáo dục chăm sóc khỏe cho cộng đồng, góp phần cùng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Ngành Y tế, Giáo dục thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Chi nhanh Giao duc cham soc suc khoe cong dong tai Quan 10

Chi nhanh Giao duc cham soc suc khoe cong dong tai Quan 10

Chuyến công tác của ông Vũ Việt Anh – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội ghé thăm cơ sở Bà Tư Châu giải đáp những khó khăn, tư vấn tình hình phát triển trong năm 2021 Cảm ơn ông đã luôn sát cánh, đồng hành cùng chi nhánh trong những tháng đầu tiên và đến bây giờ.

Được biết cơ sở Bà Tư Châu được trao quyết định Thành lập Chi nhánh Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội tại Quận 10 vào đầu tháng 11/2020