Người bị rối loạn thần kinh thực vật nên ăn gì để chữa trị hiệu quả

Người bị mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật nên ăn gì?