Người bị mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật nên ăn gì?