Bệnh đau thần kinh tọa có chữa được không?

Bệnh đau thần kinh tọa có chữa được không?